Kysy Kingiltä

Kingi vastaa mielellään kysymyksiin teräskatteista, niiden kestävyydestä ja kestävästä kiinnittämisestä. Kysy peltikatosta ja sen korroosionkestävästä kiinnityksestä. Lähetä kysymyksesi sivun alaosassa olevalla lomakkeella, ja Kingi vastaa sinulle henkilökohtaisesti. Samalla lomakkeella voit myös osallistua keskusteluun ja esittää omat kommenttisi aiempiin kysymyksiin. Kingi julkaisee valittuja kysymyksiä, vastauksia ja kommentteja tällä sivulla.

Mitkä asiat vaikuttavat peltikaton kestävyyteen?  

Peltikaton kestävyyteen vaikuttaa kaksi eri ilmastorasitusta. Yleinen ilmastorasitus, esimerkiksi maaseutu-, kaupunki- ja teollisuusilmasto (ilmastorasitusluokat C1 – C5) kuormittaa teräskatetta, samoin kuin mikroilmasto, joka syntyy esim. lähistöllä olevista esimerkiksi lämpövoimalaitosten savupiipuista. Omakotitalon katolle riskinä voi olla myös omakotitalon oma piippu, jos tulisijoja käytetään usein.

Peltikaton kestävyyteen vaikuttaa myös katemateriaalin pinnoitteen laatu. Markkinoilla on eri tasoisia peltikatemateriaaleja. Parhaille katemateriaaleille luvataan 50 vuoden puhkiruostumattomuustakuu. Yhdentekevää ei ole myöskään se, millaisilla kateruuveilla teräskate kiinnitetään – kateruuvin tulisi kestää ruostumatta yhtä pitkään kuin kattopellin.

Parhaatkin kattopellit pitää myös asentaa huolellisesti. Asennuksen aikana katteeseen voi syntyä naarmuja, jotka muodostavat korroosioriskin. Naarmut tulisikin maalata korjausmaalilla heti asennuksen jälkeen.

Peltikaton kestävyyteen vaikuttaa myös se, millaista huolta katosta pidetään. Katto tulisi puhdistaa säännöllisesti, jos sen päälle kertyy likaa ja eloperäistä ainesta (mahla, puiden lehdet, jäkälä). Hyvin suunniteltu ja toteutettu peltikatto puhdistaa itse itsensä, jos lumien tuloa ei estetä mattapinnoitteella, lumiesteillä tai muilla lumen putoamista estävillä kattorakenteilla (esim. jiiri, kattoikkuna).

Toisaalta mahdolliset huoltotoimet voivat myös vahingoittaa peltikattoa. Esimerkiksi  lumenpudotus tulee tehdä varovaisesti, jotta samalla katetta ei kolhittaisi.

Mitä CE-merkintä tarkoittaa?

CE-merkki ei ole viranomaisen myöntämä hyväksymismerkki. CE-merkin käyttöä valvova Tukes korostaa, että CE-merkki ei ole myöskään yleinen turvallisuus- tai laatumerkki. http://www.tukes.fi/Tiedostot/julkaisut/Tukes_CE_A4.pdf

CE -merkki on tuotteen valmistajan oma ilmoitus siitä, että tuote on turvallinen ja EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen, ja että sitä voidaan myydä markkinoilla.

Tuotteella on oltava CE-merkki, jos sitä koskee yhdenmukaistettu (harmonisoitu, hEN) standardi. Valmistajan täytyy tehdä CE-merkitylle tuotteelle suoritustasoilmoitus, jossa kerrotaan tuotteen ominaisuuksista. Hauskaa (tai surullista) tässä on se, että valmistajan ei tarvitse ilmoittaa kuin yksi tärkeä ominaisuus, tulevaisuudessa Suomessa ehkä kaksi tärkeää ominaisuutta, vaikka standardi vaatisi 10 ominaisuutta.

Ympäristöministeriön nettisivuilla todetaan näin: ”Valmistajan on ilmoitettava vähintään yksi rakennustuotteen perusominaisuuksiin liittyvä suoritustaso, jolla on merkitystä aiotun käyttötarkoituksen kannalta tapauksissa, joissa jäsenmaalla ei ollenkaan asiaan liittyviä viranomaissäädöksiä.” Jokainen voi päätellä, miten tätä ohjetta voi tulkita ja käyttää hyväkseen. Useimmilla tuotteilla on kuitenkin enemmän kuin yksi tärkeä ominaisuus.

Kateruuvilla ei ole yhdenmukaistettua standardia, jonka mukaan ruuvi olisi CE-merkittävä. Osa kilpailijoista on hakenut tuotteelleen CE-merkinnän ETA-menettelyn kautta, koska CE-merkki parantaa ruuvin laatukuvaa. Jostain syystä valmistajilta on jäänyt huomioimatta, että ETA-hyväksyntämenettelyn korroosiosuojausarvionti perustuu EN 1993-1-3 standardiin (taulukko B.1: Kiinnittimien materiaali ottaen huomioon korroosioon liittyvä ilmastorasitusluokka), vaikka se on kirjoitettu jokaisen valmistajan ETA-hyväksyntään. Näiden ETA-hyväksyntöjen mukaan kaikki nykyisin CE-merkityt kateruuvit on hyväksytty vain sisäkäyttöön.

Se, että tuotteella on CE-merkki, ei poista rakentamiseen ryhtyvän velvollisuutta selvittää tuotteen todellista kelpoisuutta suunniteltuun käyttöön. CE-merkin löytäminen tuotteesta tai pakkauksesta ei vielä paljasta, soveltuuko tuote siihen käyttötarkoitukseen, mihin sitä myydään.

Millainen asennusistukka Kingin asentamiseen tarvitaan?

Koska KINGI® kateruuvissa on muita käytössä olevia ruuveja paksumpi maalikerros ja korkeampi kanta, on sille valmistettu oma mittojen mukainen asennusistukka. Näin varmistetaan, että ruuvi porautuu vakaasti, pinnoitetta naarmuttamatta.

Paljonko KINGI® kateruuvit maksavat?

Määräysten mukaisen kateruuvin tunnistaa myös hinnasta. Rakennusmääräysten mukaisesti kateruuvin pitää kestää korroosiota yhtä hyvin kuin kattopelti. Testatusti vain kolmikerrospinnoitetulla KINGI® kateruuvilla on yhtä hyvä korroosiokestävyys kuin nykyisin käytettävillä kolmikerrospinnoitetuilla kattopelleillä. Kolmikerrospinnoitettu KINGI® kateruuvi maksaa kuluttajalle 14,90 €/100 kpl. Jopa puolet halvempi hinta kertoo yksikerrosmaalatusta ruuvista, joka ei kestä yhtä pitkään.

Kun lasketaan peltikaton kokonaiskustannuksia, esimerkiksi 150-neliöisen katon yksikerrosmaalattujen ja kolmikerrospinnoitettujen kateruuvien hintaero on sadan euron luokkaa. Se on pieni hinta siitä, että saat pitkäikäisen ja määräysten mukaisen peltikaton. KINGI® kateruuvilla on pitkä takuu. Takuista lisätietoa tästä https://www.kingi.fi/wp/kateruuvi/takuu/

Jos haluat määräysten mukaisen ja pitkäikäisen peltikaton, kannattaa sinun investoida ulkokäyttöön soveltuviin ruuveihin.

Miksi KINGI® kateruuvia ei tehdä ruostumattomasta teräksestä?

Hyvä teräsrakentaminen edellyttää, että kiinnittimissä käytetään korroosiokäyttäytymiseltään mahdollisimman samanlaista materiaalia kuin kiinnitettävä materiaali on. Näin vältetään korroosioparin syntyminen ja ruostumisyllätykset.

Kun puhutaan peltikatoista, kiinnitettävä materiaali on sinkittyä ja maalipinnoitettua hiiliterästä (esimerkiksi Ruukin Pural tai SSAB:n Nova), niin kuin on Kingikin. Kingin pinnoitejärjestelmä on toiminut korroosiotesteissä vähintään yhtä hyvin kuin esimerkiksi Pural®.

Yhteensopivuusperiaatetta on korostettu muun muassa teräsrakentamista koskevassa standardissa SFS-EN 1090-2 + A1:Teräs- ja ohutlevyrakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Kyseisen standardin ohjeissa, kohdassa 5.6.1 todetaan, että ”liittimien, kiinnittimien ja tiivisteellisten aluslaattojen tulee vastata korroosiokestävyydeltään kiinnitettäviä kokoonpanoja”. Lisäksi samaisen standardin kohdassa 10.4 todetaan, että ”erilaisten metallisten materiaalien, esimerkiksi ruostumattoman teräksen ja alumiinin tai rakenneteräksen tahatonta kosketusta toisiinsa tulee välttää”.

Ruuvinvalmistajat tietenkin suosittelevat aika usein ruostumattoman ruuvin käyttöä, koska niille se on ”turvallista” – korroosioparin syntyessä pelti syöpyy, ei ruuvi. Katon omistajalle pellin syöpyminen on kuitenkin usein isompi ja kalliimpi ongelma kuin ruuvin vaihto.

Korroosioparia ei käytännössä synny oikein toteutetussa kattorakenteessa, jos ruuvin kantaosa on pinnoitettu hyvin ja käytetään hyvälaatuista aluslaattaa. Maalaamaton osa sinkitystä ruuvista on ruostuttavalta ilmastolta suojassa, kattorakenteessa pellin alla (kts. standardi SFS-EN 1995-1-1). Jos katto on toteutettu väärin ja ruuvin runko on todellisessa korroosiorasituksessa, on ruuvin ruostuminen ongelmista pienimpiä. Todellisen ongelman muodostaa silloin kosteuden pääsy kattorakenteisiin, jolloin puiset kattorakenteet kostuvat, ja homeille ja sienille syntyy otollinen kasvualusta.

Ruostumattoman teräksen käytössä on myös muita kestävyyteen liittyviä ongelmia. Sen lujuus on heikompi kuin hiiliteräksellä ja siten katkeiluriski suurempi. Ruostumattomassa teräksessä ilmenee myös hiiliterästä useammin vetyongelmia, jolloin kiinnitetystä ruuvista saattaa katolla irrota koko kantaosa. Ulkonäöllistä kestävyyttä vähentää usein myös se, että maali tarttuu heikommin ruostumattomaan teräkseen kuin sähkösinkittyyn ja hyvin esikäsiteltyyn hiiliteräkseen. Ruostumattomalla teräksellä on myös jännityskorroosioriski kloridiympäristössä. Tästä löytyy julkisuutta saanut esimerkki noin 10 vuoden takaa, Kuopiossa sijaitsevasta Kylpylähotelli Rauhalahdesta. Siellä allasosaston pääaltaan yläpuolella ollut alakatto romahti uimareiden niskaan, kun ruostumattomasta teräksestä tehdyt kiinnikkeet pettivät jännityskorroosion seurauksena.

Vaikka ruostumaton teräs on monessa suhteessa heikompi vaihtoehto kuin hiiliteräs, on se kuitenkin merkittävästi kalliimpi.

Millä korvataan vanhan alumiinikaton kiinnitysnaulat, jotka ovat alumiinia ja alkavat irrota?

Katenaulojen tyypillinen ongelma on se, että ajan myötä ne nousevat irti alustastaan. Kun katenaulat irtoilevat, korjaustoimia suunniteltaessa pitää katsoa ensin, millaisessa kunnossa ovat ruoteet. Jos naulat ovat olleet koholla, yleensä naulanreiästä on päässyt vettä sisään. Jos ruoteet ovat mädäntyneet, niin ainoa oikea korjaustoimi on koko katon uusiminen.

Jos ruoteet ovat edelleen hyvässä kunnossa eikä kosteus ole päässyt niitä lahottamaan, on pari ratkaisua, joilla saa jatkettua nykyisen katon ikää. Koska entiset kiinnikkeet ovat nauloja, ne on todennäköisesti kiinnitetty profiilin harjalta, joten 25 mm pitkä KINGI® kateruuvi ei sovellu niiden tilalle, vaan tarvitaan pidempi ruuvi. Naulan tilalle pitäisi vaihtaa pidempi ja paksumpi kateruuvi (paksuus 5.5 – 6.5mm) hyvällä aluslevyllä. Sopivia katekateruuveja on vain hankalampi löytää, koska niitä ei pahemmin ole tarjolla. Ruuvi voi olla kuumasinkitty tai sähkösinkitty. Jos ruuvi on sähkösinkitty, niin se pitää maalata parin vuoden sisällä kiinnityksestä.

Kakkoskonstina voisi käyttää sopivan pitkää (4.8 mm) ruuvia katenaulan tilalla reiän tukkeena, jos ruuvi pitää ruoteessa. Tällöin kiinnitys tulee varmistaa toisella yhtä pitkällä kateruuvilla, joka kiinnitetään lähelle ensimmäistä ruuvia, mielellään yläpuolelle reiättömään kohtaan. Jos tukeruuvi ei pidä lainkaan, niin tätä konstia ei saa käyttää. Silloin pitää vanha reikä paikata esimerkiksi Enkopur-menetelmällä: http://www.rooftech.fi/tuotteet/katto/enkopur-takuutiivistys/. Tällöin kiinnitys voidaan tehdä profiilin pohjalta uudella KINGI® kateruuvilla. Kova homma. Onhan tämä virittelyä, mutta eipä hyviä konsteja ole paljon tarjolla.

Hei, asun Riihimäellä ja joudun tekemään kattooni tilapäiskorjauksen vaihtamalla kateruuvit. Mikä on Riihimäkeä lähin jälleenmyyjä Kingi ruuveille? Terveisin, Anssi

Hei Anssi,

ruuvien vaihtamisella pystyy joskus hyvinkin jatkamaan vanhan katon elinkaarta. Voisit vielä odotella kuitenkin hetken, sillä huhtikuun lopulla myyntiin tulee myös pitempi KINGI® kateruuvi (32 mm). Se voisi olla katollesi parempi ja pitävämpi vaihtoehto, kun uudet kateruuvit asennetaan vanhojen tilalle.

Sinulle lähin hankintapaikka KINGI® kateruuveille löytyy Tuusulasta, jossa niitä myy Tuusulan Peltikeskus Oy http://www.tuusulanpeltikeskus.fi/cms/

Saat myös tilattua KINGI® kateruuvit kätevästi vaikka omalta kotisohvaltasi Promartin verkkokaupasta:  https://www.promart.fi/tuote/kateruuvi-kingi-48×25/10KAT-4.8x25RR32K/

Muista hankkia samalla myös KINGI® asennusistukka, niin asennustyö sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Työniloa katon korjaukseen!

Minua kiinnostaa missä valmistetaan Kingi ruuvit eli missä on tehdas, kun en ole kuullutkaan kotimaisesta ruuvitehtaasta?

KINGI® kateruuvit valmistetaan Suomessa Nurmijärvellä sijaitsevassa Kingi Oy:n omassa tehtaassa. Nurmijärvellä tehdään suurin osa KINGI® kateruuvin valmistuksesta – ulkomaisilta toimittajilta hankitaan vain ne puolivalmisteet ja raaka-aineet, joita ei voi Suomesta hankkia. KINGI® kateruuville on myönnetty Avainlippumerkki.

Kingin valmistusvaiheista voit lukea lisää täältä: https://www.kingi.fi/wp/kateruuvi/valmistus/

Moi Myydäkö Kingi ruuveja Virossa ja jos mikä firma? T. Harri

Hei Harri,

ei myydä vielä, mutta meillä on neuvottelut käynnissä myynnin aloittamisesta.

Vaihtaisi uudet kateruuvit, monet ruuvin reijät on ropannet. Onko teiltä saatavana 6.3 mm paksuja kateruuveja. Terveisin Pekka.

Hei Pekka,

KINGI® Vaihtoruuvin™ kierreosa on halkaisijaltaan 6,3 mm, kun tavallisen kateruuvin halkaisija on 4,8 mm. Täältä voit tilata vaihtoruuvia kauppa.kingi.fi.

Kingin ruuvin olen uusien katteiden asennuksessa todennut erittäin hyväksi ja toimivaksi tuotteeksi! Mutta kun myös vanhoja aallon harjalta naulaamalla kiinnitettyjä poimulevykattoja on vielä paljon maakunnassa ja niitä joutuu monasti elvyttämään vaihtamalla naulojen tilalle ruuveja, kun itse katelevyt ovat monesti vielä erittäin hyväkuntoisia, niin kysymys kuuluukin, että oletteko missään vaiheessa harkinneet myös reippaasti pidempien (eli 65 ja 80 mm) laadukkaiden kateruuvien valmistamista? Nämä ruuvit voisivat luonnollisesti olla vahvempia 6,3 mm versioita... Vai onko näiden hieman marginaalisempien ruuvimittojen valmistaminen jo täysin haudattu idea? Ajattelin vain, että kannattaako jäädä odottamaan hyvää vai pitääkö näiden pidempien ruuvien osalta jatkossakin yrittää pärjätä kilpaileviem valmistajien heikkolaatuisemmilla ruuveilla? T. Ville

Terve Ville,

Kiitos mukavasta palautteestasi.

Olemme saaneet samansuuntaisia toiveita muiltakin ja selvitämme parhaillaan mahdollisuutta kustannustehokkaasti tuottaa myös pitempiä Kingi kateruuveja. Mikäli myönteinen päätös pitemmistä kateruuveista syntyy tarkoittaa se käytännössä loppuvuotta 2017 kun niitä olisi mahdollisuus toimittaa. Hyvää alkanutta vuotta 2017!

Mistä ruskeaa vaihtoruuvia 2000 kpl. Jo kertaalleen uusittu katto, ruuvit on noueet ylos. Lauta koolaus 25 mm mittaisia. Mikä on näiden uusien vaihtoruuvien halkaisia. T. Kari

Terve Kari,

KINGI® Vaihtoruuvin™ kierreosa on halkaisijaltaan 6,3 mm, kun tavallisen kateruuvin halkaisija on 4,8 mm. Täältä voit tilata vaihtoruuvia kauppa.kingi.fi.

Entiset kateruuvit ovat jo osa ruosteisia. Osa kiertynyt räystäällä auki, ovat 25mm pitkiä. Voiko vaihtaa 32mm pitkiin. Ruodelauta 32mm paksua.

Kingiltä löytyy tähän tarkoitukseen kehitetty KINGI® Vaihtoruuvi™. Täältä voit tilata vaihtoruuveja kauppa.kingi.fi.

Keskustelu

  1. Moi,

    Saako noita pidempiä 32mm kateruuveja jo jostakin? Tampereen lähistöltä mielellään. Tarkoitus olisi vaihtaa -94 rakennettuun taloon peltikaton ruuvit.

  2. Korjaamme Tupla-Wartti katon kiinnityksiä. Käytämme 105 mm kateruuveja, mutta lumiesteiden kohdalla ruuvien pituus ei tahdo riittää. Tekeekö Kingi pidempiä ruuveja, vai ovatko tuotteenne vain ”peltikatto-
    tavaraa”…?

  3. Löytyykö Kemistä pitempiä (50mm – 80mm) ja paksumpia Kingi-kateruuveja vanhan naulatun peltikaton korjaukseen?

ETKÖ LÖYTÄNYT VASTAUSTA? VAI HALUATKO KOMMENTOIDA?

Jos sinulla on kysyttävää kateruuveista, peltikatoista tai vaikkapa korroosiokestävyydestä, kysy meiltä. Voit myös osallistua keskusteluun ja kommentoida aiemmin esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Lähetä viestisi meille lomakkeella.

Käsittelemme viestisi mahdollisimman pian.