CE-merkintään liittyviä termejä

Termistö

 

CE (Conformité Européenne)

CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata liikkumista EU:n sisämarkkinoilla. Merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaiset. CE-merkinnän saamiseen riittää yhden ominaisuuden testaaminen. CE ei ole laatumerkki eikä yksinään takaa tuotteen käytettävyyttä rakennuskohteessa. Tuotteen käytettävyys rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella.

 

EOTA (European Organisation for Technical Assessment)

Eurooppalainen hyväksyntälaitosten järjestö, joka ylläpitää listaa arviointiasiakirjoista ja ETA-arvioinneista.

 

ETA (European Technical Assessment)

Vapaaehtoinen CE-merkintään johtava eurooppalainen tekninen arviointi erityisesti uusille, innovatiivisille tuotteille, joille ei ole yhdenmukaistettua tuotestandardia.

 

TAB (Technical Assessment Body)

EOTA:n auktorisoima tekninen arviointilaitos.

 

ETAG (ETA Guideline)

Arviointiperusteet ETA-hyväksyntää varten. Nykyisin EAD.

 

CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure)

Erillisarviointi ETA-hyväksyntää varten. Nykyisin EAD.

 

EAD (European Assessment Document)

Eurooppalainen arviointiasiakirja, jonka perusteella annetaan tekninen arviointi (ETA).

 

Lähde: Tukes & Ympäristöministeriö