Hyväksytty kateruuvi Suomessa

varmennettu-c3-iso

 

CE -merkki osoittaa kateruuvin kelpaavan vain sisäkäyttöön

Kateruuvia koskevaa harmonisoitua tuotestandardia ei ole, joten kateruuveissa ei tarvitse olla CE-merkkiä. Kateruuville on aikaisemmin voinut hakea vapaaehtoista ETA -hyväksyntää, jolloin tuote on pitänyt merkitä CE- merkillä. Kateruuveille myönnetty ETA -hyväksyntä määrittelee tuotteen kelpoiseksi ainoastaan C1 – ilmastorasitukseen, kuivaan sisätilaan. Toisin sanoen, nykyiset CE -merkityt kateruuvit eivät ole koskaan olleet hyväksyttyjä ulkokäyttöön. Kyseisten ETA -hyväksyntöjen voimassaolo päättyy kesäkuussa 2018 ja uusia ei tulla nykyperustein enää myöntämään.

 

Varmennettu käyttöseloste osoittaa yhä kelpoisuuden ulkokäyttöön

Varmennettu Käyttöseloste on edelleen paras Suomen markkinoilla oleva ulkokäyttökelpoisuuden osoittava dokumentti, vaikka Varmennettujen Käyttöselosteiden voimassaolo on päättynyt ja uusien myöntäminen on lopetettu vuonna 2013. Koska uutta Varmennustodistusmenettelyä ei vielä ole olemassa, käytetään aikaisemmin myönnettyjä Varmennettuja Käyttöselosteita vielä monilla rakennustuotteilla myös voimassaoloajan jälkeen, kunhan tuotteen valmistus ja laadunvarmistus ovat samat kuin myöntämishetkellä. KINGI® on ainut kateruuvi, jolle on myönnetty Varmennettu Käyttöseloste C3-ilmastorasitusluokkaan ulkokäyttöön.

 

Tällä hetkellä ainut tapa osoittaa kateruuvin kelpoisuus ulkokäyttöön

Muiden hyväksyntämenettelyjen puuttuessa on kelpoisuuden varmentaminen mahdollista vain rakennuspaikkakohtaisesti. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 21.12.2012/954:

 ”- 5 Luku 17§; Rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen
  • Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu.
  • Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa hankkeeseen ryhtyvän osoittamaan, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos on syytä epäillä, että tuote ei niitä täytä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista.”

KINGI® kateruuvin osalta rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus osoitetaan seuraavilla liitteenä olevilla dokumenteilla:

1. Varmennettu käyttöseloste C3 –ilmastorasitusluokkaan

KINGI® on ainut kateruuvi, jolle on myönnetty Varmennettu käyttöseloste C3 –ilmastorasitusluokkaan ulkokäyttöön. Varmennettu käyttöseloste on paras markkinoilla oleva ulkokäyttökelpoisuuden osoittava dokumentti.

2. HAMK Ohutlevykeskuksen lausunto

HAMK Ohutlevykeskus on Suomessa eniten ilmastokorroosiotestejä tekevä tutkimuslaitos, jonka palveluja käyttävät mm. SSAB Europe, Ruukki Construction ja Konecranes.

”Tutkimusten perusteella Kingi-asennusruuvin korroosionkestävyys on selvästi parempi kuin yleisesti käytössä olevien sinkittyjen ja maalipinnoitettujen asennusruuvien korroosionkestävyys. Testien perusteella ruuvi soveltuu käytettäväksi olosuhteissa, joiden ilmastorasitusluokka on C4 ja jossa vaaditaan kestävyysluokkaa korkea (H).”

3. Qualisteelcoatin hyväksyntä

Qualisteelcoat on eurooppalainen testauslaitos, joka on erikoistunut terästen maalipinnoitteisiin. Qualisteelcoat on antanut hyväksynnän Kingissä käytettävälle pinnoitemateriaaliyhdistelmälle ilmastorasitusluokkaan C4 (H), ankara ilmastorasitus ja sen korkein kestävyysluokka.

Kingi Oy vahvistaa, että kateruuvit valmistetaan Varmennetun käyttöselosteen mukaisesti, niin mekaanisten ominaisuuksien kuin korroosiosuojauksen osalta. Koko toiminta tapahtuu sertifioidun ISO 9001 – laatujärjestelmän mukaisesti. Myönnämme KINGI® kateruuville 20 vuoden takuun ruostumattomuudelle, 30 vuoden takuun tiiveydelle ja 50 vuoden takuun poikkiruostumattomuudelle.

Hyväksytty kateruuvi Suomessa

Lataa koko asiakirja