KINGI® TAKUU

 

 

Takuu

Ulkonäkö- ja ruostumattomuustakuu 20 vuotta

Takuu kattaa maalipinnoitteen hilseilemättömyyden, säröilemättömyyden ja irtoamattomuuden tuotteen pinnalta sekä ruosteettoman ulkonäön.

 

 

 

takuu_30

Vuotamattomuustakuu 30 vuotta

Takuu kattaa liitoksen vedenpitävyyden.

 

 

 

Takuu

Poikkiruostumattomuustakuu 50 vuotta

Tekninen takuu kattaa ruuvin rungon poikkiruostumattomuuden.

 

 

TAKUUEHDOT

 1. Säilytä ostokuitti takuun voimassaolon ajan. Takuuaika alkaa ruuvin ostopäivästä edellyttäen, että ruuvi on ostettu Kingi Oy:ltä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja että sitä on käytetty normaaleissa ilmasto-olosuhteissa. Takuu on voimassa vain Suomessa.
 1. Takuu ei ole voimassa, jos ruuvia on käytetty erityisen ankarissa ja korrodoivissa ilmasto-olosuhteissa, kuten kohteissa, joissa ruuvi on pitkäaikaisessa kosketuksessa veteen, kemikaaleihin, tuhkaan, sementtiin, pölyyn, nokeen, levään tai lantaan.
 1. Takuun voimassaolo edellyttää, että ruuvi on asennettu ohjeiden mukaisella tavalla. Esimerkiksi maalin vahingoittaminen asennuksessa tai tiivisteen ylipuristaminen aiheuttavat takuun raukeamisen.
 1. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu pääasiassa seuraavista syistä:
  a. ohjeiden tai näiden takuuehtojen vastainen asennus tai huoltotoimi
  b. asennetun profiilin alla/takana olevissa materiaaleissa oleva poikkeuksellisesti kohonnut kosteus tai olosuhteisiin nähden puutteellinen tuuletus
  c. luonnonmullistus, ympäristökatastrofi tai poikkeuksellisen korkea saastepitoisuus, säteily, tulipalo tai muu vastaava poikkeava olosuhde
  d. mekaaninen ulkoinen rasitus, kuten esimerkiksi lumen pudottamisen yhteydessä aiheutuneet vauriot
  e. kemiallinen reaktio ruuvin ja jonkin muun rakennusmateriaalin välillä (esimerkiksi rappauslaasti)
  f. kuljetus, varastointi, käsittely työmaalla
 1. Ostajan tulee seurata ruuvin kuntoa ja huoltaa se valmistajan ohjeiden mukaan. Jos ruuvin maalipintaan syntyy naarmuja, viiltoja tai hankaumia, jotka läpäisevät ruuvin suojaavan pintakerroksen, on ruuvi aina vaihdettava vahingoittumattomaan.
 1. Takuuta koskevat vaatimukset on esitettävä viipymättä, kun vika on havaittu ja viimeistään takuuajan umpeutumiseen mennessä Kingi Oy:lle. Jotta valmistaja voi käynnistää asian tutkimisen, kirjallisessa vaatimuksessa on mainittava takuuseen vetoavan nimi, osoite ja puhelinnumero, esitettävä ostokuitti sekä selostettava vian luonne, sen ilmeneminen sekä vian havaitsemisen ajankohta.
 1. Kingi Oy pidättää itsellään oikeuden käydä paikan päällä tarkastamassa vahingoittunut ruuvi sekä korjata havaitut puutteet valintansa mukaisesti joko korjausmaalaamalla tai vaihtamalla vahingoittuneen ruuvin tilalle toinen ruuvi tai hyvittämällä ostajalle vahingoittunut ruuvi. Takuuvelvoitteet rajoittuvat kaikilta osin toimitettujen tuotteiden hintaan. Takuu ei missään olosuhteissa kata minkäänlaisia epäsuoria tai välillisiä menetyksiä tai vahinkoja, joita ruuvissa oleva vika on saattanut aiheuttaa. Ruuvin korvaaminen toisella, korjaaminen tai viimeistelyn uusiminen ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.
 1. Tämä takuu on myyjän antama lisäetu eikä vaikuta kuluttajalle lakisääteisesti kuuluvaan suojaan. Näihin takuuehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Takuun voimassaolo edellyttää, että ostaja on täyttänyt kaikki velvoitteensa ruuvin myyjälle ja maahantuojalle. Tämä takuu korvaa kaikki muut mahdolliset takuut tässä asiakirjassa määritetyssä laajuudessa riippumatta siitä, onko muut takuut annettu suoraan tai epäsuorasti (esimerkiksi agenttien, jälleenmyyjien tai jonkin muun osapuolen kuin Kingi Oy:n myöntämät takuut).